Välkommen till PINTAB Sweden AB!
Vi utför Vägmarkering och Linjemålning med alla förekommande material.

Termoplast

TERMOPLAST

Vi utför tvär- och längsgående vägmarkering med termoplastisk vägmarkeringsmassa. Termoplastmassan hettas upp till 200 grader och läggs ut med handskopor eller extruderbil. Linjerna läggs med tjocklek på ca: 3 mm. Termoplasten innehåller 20% glaspärlor för att ge reflektans. Vi målar vägar, parkeringar gång- och cykelbanor mm.

Trafiklinjefärg

TRAFIKLINJEFÄRG

Vi utför all förkommande linjemålning med kallfärg (acrylbasererad trafiklinjefärg) Kallfärgen används mest till parkeringar, skolgårdar och GCM-banor. Trafiklinjefärg går att få i alla kulörer. Acrylfärgen finns i två varianter, en för inomhusmålning såsom P-garage och industrilinjer och en för utomhusmålning.

2K polyurethanelack, MMA

2-K MMA OCH POLYURETHANE

Vi utför linjemålning med 2 komponent polyurethanelack 2 K färgen är mycket slitstark och lämpar sig bra till trucklinjer och gångbanor inom industri och logistik.